Home

Iris Advies geeft advies en verzorgt trainingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

De inhoudelijke kracht van Iris Advies ligt bij de thema’s risico’s van gevaarlijke stoffen, biologische agentia en fysieke belasting. Thema’s waar laboratoriumorganisaties, Research Centra,  Universiteiten en Universitair Medische Centra veel mee te maken hebben en waar ik sinds de oprichting in 1995 veel projecten voor heb uitgevoerd. Ik ben al doende gespecialiseerd in laboratoria, heb boeken geschreven over arbeidsomstandigheden in laboratoria en les gegeven aan laboratoriummedewerkers.

Een andere kracht is schrijven: het vertalen van de soms erg technische arbo- en milieu-informatie naar een begrijpelijke tekst, begrijpelijke procedures en begrijpelijke instructies. Denk ook aan het schrijven van arbo-rapportages en  jaarverslagen, het vullen van websites en ondersteunen bij het schrijven van interne veiligheidsrichtlijnen en handboeken.

Ik heb veel oog voor het verwerven van draagvlak. Daarbij zoek ik nauw aansluiting bij de bestaande cultuur en de al in gebruik zijnde arbo-instrumenten. Ik ondersteun organisaties met voorlichtingsprogramma’s. Bij workshops en instructies ligt het accent op bewustwording en het zelf na denken en aan de slag gaan met risico’s. Ik geef graag praktisch bruikbare adviezen. Ik hecht daarom veel waarde aan het betrekken van het personeel en het meenemen van hun kennis en ervaring bij het opstellen van de adviezen.

Iris Advies is  thuis  in grote, complexe organisaties, al dan niet met een kwaliteits-, arbo- en milieumanagementsysteem. Iris Advies heeft ervaring met training van interne arbo- en milieucontactpersonen, het coördineren van complexe risico-inventarisaties en -evaluaties en het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak. Voor grote organisaties die op gestructureerde wijze aan de slag willen met veiligheidscultuur kan ik instrumenten ontwikkeld door TNO inzetten.