Computer Vision Syndrome en visual strain: relax!

Bij beeldschermwerk, microscopie, bij het bekijken van rontgenfoto’s, bij kwaliteitscontrole en ander soortgelijk precisiewerk worden de ogen intensief gebruikt. Een grote visuele belasting kan een grote vermoeidheid van de ogen met zich meebrengen. Dit gaat onder andere gepaard met periodes van slechter zien en irritatie van de ogen en mogelijk ook hoofdpijnklachten. Men spreekt ook wel van visual strain en computer vision syndrome. Oogvermoeidheid is te beperken door verbetering van de kijktechniek en door oogontspanningsoefeningen.

Iris Advies kan een op de taak gerichte workshop over belasting en ontspanning van de ogen verzorgen. Elementen van de workshop zijn:

  • Oogontspanningsoefeningen
  • Natuurlijk zien

Doelgroepen zijn bijvoorbeeld: microscopisten, radiologen, beeldschermwerkers, medewerkers van meldkamers met monitorbewaking, luchtverkeersleiders.

Iris Advies biedt ook individuele begeleiding bij visuals strain en computer vision syndrome.