Medewerkers

Wilt u graag extra draagvlak creeren voor een bepaald thema? Het draagvlak voor veiligheid en arbeidsomstandigheden kan een flinke impuls krijgen als afdelingsgericht of doelgroepgericht voorlichtingen worden verzorgd. Iris Advies maakt voorlichtingen op maat. Iris Advies beschikt over diverse opdrachten en werkmethoden om deelnemers actief naar de eigen werkplek te laten kijken.

Thema’s zijn :