Risico-inventarisatie en evaluatie en plan van aanpak in Laboratoria

In laboratoria speelt vaak een groot aantal risico’s een rol. De grote variatie aan stoffen en processen maakt de situatie complex. Maatwerk is in dit geval belangrijk. Iris Advies heeft 25 jaar ervaring met rondgangen en beoordelingen in laboratoria.

Iris Advies kan uw organisatie bijvoorbeeld ondersteunen bij:

  • Verdiepende RI&E en preventieprogramma gevaarlijke stoffen 
  • Verdiepende RI&E en preventieprogramma biologische agentia
  • Evaluatie en preventieprogramma fysieke belasting
  • Blootstellingsbeoordeling chemische stoffen met de stoffenmanager
  • Training RI&E gevaarlijke stoffen voor arbocontactpersonen 
  • Quickscan risico’s in laboratoria 
  • Evaluatie chemicaliënbeheer
  • Evaluatie ventilatiesystemen en zuurkasten