Werkplek en werkhouding in het laboratorium

werkplekenwerkhouding

Deze uitgave biedt veel praktische suggesties en aanknopingspunten om de eigen situatie tegen het licht te houden en te verbeteren. Aan de hand van in de praktijk gesignaleerde lichamelijke klachten zijn houdingen in het laboratorium geanalyseerd. Belastende houdingen zijn in kaart gebracht en nader beschreven.Op basis daarvan worden tips gegeven om de werkhouding en de werkplekinrichting te verbeteren. Ook voor degenen die onverhoopt toch lichamelijke klachten hebben opgelopen zijn aandachtspunten opgenomen. Het boek gaat onder andere in op:

  • Basisprincipes bij het ontstaan van lichamelijke klachten
  • Zitten en staan, tillen
  • Ergonomische aandachtspunten bij de keus van meubilair
  • Werken in de zuurkast, steriele kast, veiligheidskabinet en handschoenenkast
  • Repeterende handelingen zoals pipetteren, microscoopwerk, werken met microtoom en cryostaat

Het boek wordt gebruikt bij de cursus Ergonomie en fysieke belasting in laboratoria die incompany  en met open inschrijving in samenwerking met Avans+ wordt gegeven.

Auteur: Iris van ’t Leven

ISBN: 9789491764080

Uitgever: Syntax Media