Contextanalyse in de geest van ISO 45001

De meeste aandacht besteden aan die thema’s die er werkelijk toe doen.
Dat wordt beoogd met de ISO 45001, Managementsysteem voor gezond en veilig werken. Een belangrijke pijler van het managementsysteem is in dit verband de context-analyse. Daarbij kijkt het management gezamenlijk naar de interne en externe ontwikkelingen die relevant zijn voor het beleid rond gezond en veilig werken. Maatschappelijke ontwikkelingen maar ook van toepassing zijnde wetgeving staan daarbij centraal. 

Omdat in laboratoriumomgeving alle HSE-thema’s spelen is deze analyse niet altijd even makkelijk. Dan kan het fijn zijn om daar externe begeleiding bij te krijgen van iemand die in arbeidsomstandigheden in laboratoria is gespecialiseerd en al 25 jaar ontwikkelingen heeft zien komen en gaan. 

Iris Advies biedt begeleiding bij deze contextanalyse.