Handboek arbeidsomstandigheden en milieu

IMG_20160902_140437Handboek arbeidsomstandigheden en milieu, Biotechnion; Eindredactie I. van ’t Leven, A. van der Padt, J.C.E. Reitsma, P. Strik , 1996, Commissie BIMS-Biotechnion, Landbouwuniversiteit Wageningen.

Dit is een handboek met lokale procedures opgesteld door een werkgroep met daarin vertegenwoordigers uit de verschillende onderzoeksgroepen die in het gebouw werkzaam waren. Ik heb de werkgroep ondersteund met coordinatie  en schrijfwerkzaamheden.

Inhoud

Deel 1 Inleiding
Deel2: Procedure voor wijziging/aanvulling
Deel 3: Wetgeving en werkplek
Deel 4: Organsiatie van arbeidsomstandigheden en milieu
Deel 5: Gebouwgebonden Arbo- en Milieuzaken
Deel 6: Voorbereiding van werkzaamheden en experimenten
Deel 7: Opslag en Transport
Deel 8: Omgaan met…….
1 Persoonlijke beschermingsmiddelen
2 Gevaarlijke stoffen
3 Radioactief materiaal
4 Biologisch materiaal
5 Zuurkasten/afzuiging
6 Continu-opstellingen
7 Hoge/Lage druk
8 Gascilinders en gasnetten
9 Autoclaven
10 Magnetron
11 Lasers
12 Rontgenapparatuur
13 UV-lampen en andere UV-bronnen
14 Gaswerk
15 Verhitten
16 Electriciteit
17 Geluid
18 Beeldschermwerk
Deel 9 Afval
Deel 10: Ongevallen en Calamiteiten