Voorlichting en communicatie

De Arbowet verplicht organisaties om medewerkers voor te lichten over de risico’s binnen de organisatie. De kunst is om alle medewerkers over de voor hun relevante risico’s worden voorgelicht zonder dat zij worden overvoerd met informatie. Dit vraagt om een planmatige aanpak. Iris Advies kan u ondersteunen bij het gestructureerd opzetten van de interne arbo- en milieucommunicatie en voorlichting. U kunt daarbij denken aan:

 • Het opstellen van een arbo- en milieucommunicatieplan
 • Analyse van doelgroepen en de bijbehorende informatiebehoefte
 • Ondersteuning bij de uitvoering:
  •  Schrijven van teksten voor folders, website, of nieuwsbrieven
  • Verzorgen of voorbereiden van workshops en trainingen
  • Coaching van preventiemedewerkers en arbo- en milieucontactpersonen
 • Evaluatie van  de voorlichtingsactiviteiten, daarbij spelen drie kernvragen een rol: heeft de voorlichting de beoogde medewerkers daadwerkelijk bereikt, hebben ze de informatie onthouden en kunnen ze het toepassen. Dit kan bijvoorbeeld worden geëvalueerd aan de hand van enquêtes, toetsen en praktijktesten.
 • Evaluatie van de arbocommunicatie:
  • wordt voldaan aan de Arbowet artikel 8 Voorlichting en onderricht
  • wordt voldaan aan de eisen van de ISO 45001