Afvalpreventie in het laboratorium

Duurzaamheid betekent ook zuinig omgaan met grondstoffen. In de workshop Afvalpreventie wordt medewerkers een structuur geboden om de interne mogelijkheden voor afvalpreventie op te sporen. Daarbij wordt uitgegaan van een stapsgewijze aanpak:

  1. Analyse van de stofstromen,
  2. Achterhalen van preventiemogelijkheden
  3. Haalbaarheidsanalyse
  4. Implementatie

Tijdens de workshop krijgen cursisten technieken aangereikt om de genoemde stappen succesvol te doorlopen. De workshop kent veel eigen werkzaamheid. Inhoudelijk kan de hoog opgeleide laboratoriummedewerker immers zelf het beste bepalen welke preventiemogelijkheden in de eigen situatie interessant en haalbaar zijn.

Doelgroep: Een werkgroep of een groep medewerkers die gezamenlijk de mogelijkheden voor afvalpreventie wil onderzoeken
Duur: halve dag