Inzet van TNO tools

De veiligheidscultuurladder, ontwikkeld binnen de Hearths & Minds methode , is de basis geworden voor verschillende veiligheidscultuurprogramma’s. Organisaties die met veiligheid aan de slag willen groeien vaak geleidelijk van niveau 1 passief naar niveau 5 vooruitstrevend. Bij elk niveau passen andere cultuurinstrumenten.

Belangrijk is dat u kiest voor instrumenten die passen bij het ambitieniveau van uw organisatie.

 1. Voorlichtingscampagnes waarbij 1 boodschap centraal staat.
 2. Optimale ploeg: skills van de leidinggevende verbeteren
 3. Quickscan leren van incidenten: kwantitatieve effectmeting waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe goed de plan-do-check-act-cyclus wordt doorlopen.
  Ketensimulatie: rollenspel waarin betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan over afdelingsoverstijgende problemen.
  Probleeminventarisatie en oplossing
 4. Microtools:
  oefenen met aanspreken,
  game situationeel leidinggeven,
  interactieve toolboxen,
  focusgroep van sleutelfiguren bespreekt de achterliggende oorzaken van een incident/knelpunt,
  empowerment.
 5. Safety@corebusiness