Cursussen afstemmen op de organisatie

Iris Advies verzorgt cursussen op maat. De effectiviteit van cursussen en trainingen wordt verhoogd als deze goed zijn ingebed in de organisatie, als er aandacht is besteedt aan de noodzakelijke organisatorische en technische randvoorwaarden en als alle relevante doelgroepen getraind worden. Opties om een cursus beter in te bedden in de organisatie zijn:

  • Een goede inventarisatie van  relevante doelgroepen en kennisbehoefte op basis van arbo-taken en verantwoordelijkheden per functie. Daarbij wordt aandacht besteedt aan  leidinggevenden, preventiemedewerkers, andere medewerkers met arbotaken zoals chemicalienbeheerders en ruimtenbeheerders en de verschillende functies waarin uitvoerende medewerkers werkzaam zijn.
  • Analyse van organisatorische en technische randvoorwaarden met behulp van de basisrisicofactoren uit het Tripod model, werkplekbezoek en interviews.
  • Gebruik van foto’s en filmmateriaal van de eigen locatie.