Over Iris van ’t Leven

Ik ben Iris van ’t Leven en heb Iris Advies opgericht in 1995. Ik ben in 1992 afgestudeerd op de thema’s toxicologie, microbiologie en de inrichting van een milieumanagementsysteem aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Omdat ik toen het belang al onderkende van de menselijke factor bij de implementatie van managementsystemen heb ik veel vakken gevolgd bij de vakgroep Voorlichtingskunde. Sindsdien heb ik er bij elk advies werk van gemaakt om niet alleen te kijken wat wettelijk moest of theoretisch een goede oplossing was, maar dat ook af te stemmen met degenen die het advies uit moeten voeren. Zodat zij  niet iets hoeven te gaan doen dat onhaalbaar is of waar zij het nut niet van in zien.

Ik heb in 1993 en 1994 met veel plezier gewerkt bij de Dienst Veiligheid en Milieu van de Rijksuniversiteit Leiden, als medewerker voorlichting en onderricht. Daar is de eerste versie van het boek ”Veiligheid en milieu in laboratoria” geboren, als cursusboek voor studenten en onderzoekers in opleiding. Het boek wordt nu veel gebruikt in het laboratoriumonderwijs. Ik houd het boek actueel samen met collega’s uit diverse disciplines.

Sinds 1995 werk ik met veel plezier als zelfstandige. Het geeft me de ruimte om thematisch en projectmatig te werken. Ik ondersteun vaak interne arbodiensten of preventiemedewerkers als zij het te druk hebben om er een extra project bij te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een training aan arbo- en milieucontactpersonen. Het verzorgen van een voorlichtingsactie rond een specifiek thema. Een inventarisatie van een specifiek risico. Of begeleiding bij een risico-inventarisatie en evaluatie en het opstellen van een plan van aanpak. Ik geniet van de afwisseling in het werk en de gesprekken met steeds weer zeer betrokken interne contactpersonen.

Dit alles doe ik niet alleen. Ik werk onder andere samen met:

  • De werkgroep arbeidshygiëne van de  SAAZ-Unie, (Samenwerkende arbo- en milieudiensten van academische ziekenhuizen en universiteiten)
  • Biosafety Consult, Diny van Faassen
  • Arbo-advies Janssen, Hay Janssen en Ellen Wissink
  • Avans+, Petra van der Veeken
  • Het Veiligheidsgilde
  • Syntax Media,  Elisabeth de Ligt, Walter van Aalst en Marjan Twigt
  • Henny Kramers-Pals
  • De meelezers die hebben bijgedragen aan het boek Veiligheid en Milieu in laboratoria en het boek Veiligheid in het laboratorium: Jos van den Eijnde (UvA), Raphael Gallis (TNO), Fred van Dam en Gijsbert van Willigen (LUMC), Mart van der Steeg (VU), Diny van Faassen (Biosafety Consult), Wim Verseijden en Arjen Ronner (TUE),  E. Keijzer en J. van Lier (Erasmus MC ),  Alex Kroes, Henk van der Put en Jan van de Wiel (Philips Research), Hanneke Ten Voorde en Lodewijk Brakels (HAN)

Het logo is ontworpen door Emiliano Heyns, mijn partner. Het is ontstaan vanuit de I van Iris, de A van Advies en het oog voor betere arbeidsomstandigheden, waar we u graag mee vooruit helpen.

runner-medium