Leidinggevenden

In de workshops voor leidinggevenden wordt aandacht besteed aan de rol die leidinggevenden kunnen vervullen op gebied van arbeidsomstandigheden. Deze workshops worden altijd vormgegeven in overleg met de organisatie om deze goed aan te laten sluiten op het interne beleid.

De workshops omvatten in grote lijnen de volgende elementen:

  • Inhoudelijk overzicht van de te bespreken problematiek, bespreking van het bedrijfsbeleid.
  • Informatie over mogelijkheden binnen de organisatie ten aanzien van:
    • het nemen van technische maatregelen, de aanschaf en vervanging van hulpmiddelen
    • het inschakelen van interne en externe deskundigheid
  • Informatie over de mogelijke rol van de leidinggevende.
  • Discussie over deze rol.
  • Terugkoppeling van de resultaten van de discussie naar de organisatie.

Daar waar dat van toegevoegde waarde is worden sleutelpersonen betrokken bij de opzet en uitvoering van deze bijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan interne deskundigen, afdelingen met specifieke taken, leidinggevenden die een voorbeeldfunctie vervullen, VGWM-commissies of leden van de OR.