Aan de slag met risico’s op de werkplek

Wilt u uw medewerkers actief betrekken bij het beoordelen van risico’s op de werkplek en het zoeken naar praktische maatregelen om het risico te verminderen? Dan is deze workshop iets voor u.

Medewerkers gaan gezamenlijk interactief met de eigen risico’s aan de slag:

  • inventariseren van de risico’s
  • inventariseren van situaties die het risico groter maken (risico= kans x effect)
  • gezamenlijk formuleren van maatregelen volgens een brongerichte aanpak

De leidinggevende kan zelf meedoen of na de workshop worden de resultaten met de leidinggevende en relevante betrokkenen doorgesproken. Deze workshop kan ook worden verzorgd rond een specifiek thema zoals gevaarlijke stoffen, biologische agentia, valgevaar, specifieke incidenten, steeds terugkerende arbo-knelpunten, repeterende werkzaamheden en tillen.