Introductie Arbo- en milieumanagement

Als beginnend preventiemedewerker,  arbo- en milieucontactpersoon, HSE-consulent is het handig om een overzicht te krijgen van alle thema’s die spelen en de adviesvaardigheden die nodig zijn. Iris Advies verzorgd opleidingen met de volgende elementen:

  • Een arbobrede introductie gericht op verzuimbeleid, psychosociale belasting, chemische stoffen, klimaat, straling, biologische agentia, veiligheid, fysieke belasting, wet- en regelgeving, arbomanagementsystemen, arbovoorlichting, gedrag en cultuur.
  • Oefenen met adviesvaardigheden aan de hand van werkstukken, presentaties met rollenspellen en uitwisselen van ervaringen.
  • Desgewenst toetsopdrachten waaronder een casus waarop plan-do-check-act op systematische wijze werd uitgevoerd, het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie op een interne locatie of een interne adviesopdracht.

De training kan in verschillende vormen worden gegeven:

  • Incompany met een groep van interne arbo- en milieucontactpersonen
  • Individueel, een deel van het gezamenlijke programma wordt dan vervangen door individuele coaching aan de hand van extra werkstukken.