Chemicalienbeheer in laboratoria

Deze cursus geeft inzicht in belangrijke aandachtspunten bij het beheer van chemicalien.

  • Introductie in de beoordeling en beheersing van chemische risico’s
  • Lezen van Material Safety Data Sheets/ Veiligheidsinformatiebladen
  • Opslag van gevaarlijke stoffen
  • Transport van gevaarlijke stoffen
  • Gebruik van gevaarlijke stoffen
  • Gebruik van ventilatievoorzieningen
  • Omgaan met afval
  • Omgaan met incidenten
  • Opstellen van procedures