Ergocoach kantoorwerkzaamheden

In deze cursus worden personen die een sleutelrol gaan vervullen met betrekking tot preventie van fysieke klachten bij beeldschermwerk en ander kantoorwerk voorbereid op hun taak. De cursus omvat de volgende elementen:

  • Inhoudelijk overzicht van de problematiek rond fysieke klachten en ergonomie bij beeldschermwerk en overige kantoorwerkzaamheden
  • Inventariseren van interne knelpunten
  • Opzetten van een voorlichtingsplan
  • Opstellen van beleid rond de aanschaf en vervanging van meubilair
  • Opstellen van beleid rond werkorganisatie
  • Beleid inzake inschakelen van externe deskundigheid bij lichamelijke klachten

Doelgroep : Personen die het interne beleid rond kantoorergonomie vorm moeten geven (arbocontactpersonen, personeelsfunctionarissen)
Doel : De deelnemer kan na het doorlopen van de training zelfstandig medewerkers voorlichten en een beleidsplan voor arbeidsomstandigheden bij beeldschermwerk opstellen.

Duur : 2 dagen