Opstellen van risico-scenario’s voor kleinschalige chemische incidenten

De deelnemers van de workshop gaan actief aan de slag met het opstellen van realistische risico’-scenario’s voor kleinschalige incidenten. Daarbij worden veiligheidsinformatiebladen en chemiekaarten gebruikt. Ter ondersteuning wordt extra informatie gegeven over explosierisico, risico van blootstelling aan bijtende stoffen, giftige stoffen en kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen. Gezamenlijk wordt gekeken naar de consequenties van de risico’s van de gebruikte stoffen voor  ontruimprocedures en opruimprocedures. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om kleine incidenten te voorkomen.