Arbo en milieuvoorschriften

vgwmpraktijkcahierPraktijkcahier VGWM 80 Opstellen van arbo- en milieu-voorschriften, -instructies en -procedures,  I. van ’t Leven,  2009, Kluwer, Alphen aan den Rijn

Procedures, instructies en voorschriften kunnen nuttig zijn om een bepaald niveau van arbeidsomstandigheden en veiligheid te borgen mits ze goed worden ingezet. Als er een wirwar aan slecht leesbare procedures en voorschriften ontstaat is het middel soms erger dan de kwaal. Dit praktijkcahier geeft handvatten voor het schrijven van goed leesbare en praktisch bruikbare procedures, voorschriften en instructies. Deze uitgave vormt de inhoudelijke basis voor de training Schrijven van procedures, voorschriften en instructies.

Inhoud

1 Inleiding
2 Procedures, instructies en voorschriften: definities
3 Wanneer arbo- en milieuvoorschriften?
3.1 Het doel van voorschriften
3.2 Beperken van tekstfuncties
4 Inbedden van arbo- en milieuvoorschriften in de organisatie
4.1 Specifieke arbo- en milieuvoorschriften
4.2 Taken en verantwoordelijkheden
4.3 Samenhang met managementsystemen
5 Bruikbare voorschriften: tekstuele eisen
5.1 Taakgerichtheid
5.2 Concreetheid
5.3 Realiteitswaarde
5.4 Presentatie
6 Opstellen van procedures, instructies en voorschriften
6.1 Checklist voor het schrijven van instructies en voorschriften
6.2 Stappenplan voor procedures
6.3 Introductie in de organisatie
6.4 Actualisatie en beheer
7 Samenvatting
8 Referenties
Bijlagen
1. Checklist: voorschriftgen ja of nee?
2. Nut van voorschriften bij het voorkomen van fouten/ongelukken
3. Nut van voorschriftgen voor bevordering van veilig en milieuverantwoord gedrag
4. Algemene gedragsregels voor een laboratoriumomgeving
5. Checklist voor de evaluatie van geschreven procedures, instructies en voorschriften
6. Voorbeeldprocedures arbo
6.1 Voorbeeldprocedure audits
6.2 Voorbeeldprocedure voor arbovragen van werknemers
6.3 Voorbeeldprocedure voor werkonderbreking