Veiligheid en milieu in laboratoria

                            

Deze boeken over veiligheid en milieu in het laboratorium worden op diverse HLO’s, MLO’s en Universiteiten gebruikt bij het geven van veiligheidsonderwijs. De boeken worden voor dit doel periodiek herzien en aangepast aan nieuwe wetgeving. Bij de herziening worden arbo- en milieucontactpersonen van de opleidingen die met deze boeken werken betrokken, om zo de inhoud steeds weer op de behoeften van de gebruikers af te stemmen. Als u hierbij wilt worden betrokken kunt u contact opnemen met Iris van ’t Leven ([email protected]).

Er wordt wel eens gevraagd naar het verschil tussen de boeken.

”Veiligheid en milieu in laboratoria” nodigt de lezer uit om per thema de risico’s te beoordelen en de arbeidshygienische strategie (een brongerichte aanpak) toe te passen. De thema’s chemicalien, biologische agentia, radioactieve stoffen, apparatuur, gascilinders, cryogene stoffen, glaswerk en fysieke belasting worden nader uitgewerkt. Er worden per hoofdstuk links gegeven op internet. Dit boek is dunner, wat makkelijker geschreven dan ”Veiligheid in het laboratorium”, met meer praktijkvoorbeelden er in.

”Managing safety, health and environmental risks in laboratories” is de Engelse versie van ”Veiligheid en Milieu in laboratoria”. Opleidingsinstituten die een Nederlandstalig en een Engelstalig curriculum hebben kiezen voor een combinatie van ”Veiligheid en milieu in laboratoria” en ”Managing safety, health and environmental risks in laboratories”.  Het gebruik van dit boek heeft als voordeel boven studieboeken van Britse of Amerikaanse oorsprong, dat de Engelstalige studenten met dit boek worden geïnformeerd over de Nederlandse aanpak en de Nederlandse arbowetgeving.

”Veiligheid in het laboratorium” is geschreven met in het achterhoofd een vierjarig veiligheidsonderwijsprogramma in het chemie-onderwijs: een introductie in het eerste jaar, een vervolg in het tweede jaar en een verdieping in het derde jaar. Er zijn aan het eind van elk hoofdstuk vragen opgenomen waarmee de leerling kan nagaan of hij de stof beheerst. Docenten kunnen de opdrachten bespreken in de klas. In de meest ideale leersituatie wordt dit gecombineerd met praktijkopdrachten en een veiligheidsparagraaf in het stageverslag en in het afstudeerverslag. Het boek  gaat met name dieper in op de chemische kant van laboratoriumveiligheid. Denk daarbij aan procesveiligheid en explosieveiligheid.