Veilig werken in laboratoria

Soms kan er behoefte zijn om de kennis over alle voor laboratoria relevante veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu aspecten eens op te frissen. Iris Advies heeft een cursus ontwikkeld die in een a twee dagen een overzicht geeft van deze onderwerpen. In de cursus wordt een methodiek aangereikt waarmee de werknemer een risico- beoordeling kan maken van zijn eigen werkzaamheden. Op grond daarvan kan de werknemer preventieve maatregelen nemen die het beste bij de eigen situatie passen.

De cursus wordt aangepast aan de lokale situatie waarbij gekozen kan worden voor de onderwerpen algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, straling, ergonomie en milieu.

Deze  cursus wordt in-company verzorgd en via open inschrijving in samenwerking met Avans+ .