Risicoinventarisatie en plan van aanpak

Elke organisatie is wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie uit te voeren en op basis daarvan een plan van aanpak te formuleren. De training is ontwikkeld ter ondersteuning van degenen die de inventarisatie gaan uitvoeren en degenen die het plan van aanpak gaan implementeren.

Elementen van deze training zijn:

  • methodieken om risico’s te inventariseren
  • beoordeling van risico’s
  • formuleren van verbetermaatregelen met aandacht voor een brongerichte aanpak
  • prioriteitstelling bij de uitvoering van maatregelen
  • implementatie van maatregelen

De module kan in-company worden verzorgd voor een groep arbo- en milieucontactpersonen die een Risico-inventarisatie en -evaluatie gaan uitvoeren. De module kan ook individueel worden gegeven in de vorm van een coachingstraject.

De module kan ook worden gericht op een specifiek thema, bijvoorbeeld de verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen.

Het draagvlak in de organisatie wordt beter als leidinggevenden betrokken worden bij het formuleren van het plan van aanpak. In dat geval kan voor hun een aangepaste workshop worden verzorgd.