Vraag het de medewerker

De elektronische enquête is een instrument waarmee alle medewerkers via internet een vragenlijst over arbeidsomstandigheden en milieu kunnen invullen. Zo kunnen medewerkers op een snelle en efficiënte manier betrokken worden bij het arbo en milieumanagement.

Bepaalde arbo-informatie kan niet goed op een andere manier dan via een enquête worden verkregen:

  • De mate waarin arbo-voorlichting en -communicatie  de medewerkers bereikt en de mate waarin deze informatie begrepen is en is blijven hangen
  • Verzamelen van kwantitatieve gegevens over de implementatie van arboregels en arbobeleid
  • Verzamelen van extra informatie over hardnekkige arbo-problemen in de organisatie
  • Het opsporen van lokale problemen op gebied van bijvoorbeeld binnenklimaat,  geluidshinder, risico’s voor uitglijden, struikelen en dergelijke
  • Overkoepelende analyses op gebied van fysieke belasting
  • Verzamelen van kwantitatief interessante gegevens zoals vaccinatiegraad.
Enquete als aanjager van een veranderingsproces

Een enquête kan worden ingezet als middel voor het in gang zetten van een veranderingsproces. Door een juiste vraagstelling wordt de medewerker uitgenodigd om na te denken over arbeidsomstandigheden, de verbetermogelijkheden op dit vlak en de eigen verantwoordelijkheid die de medewerker hiervoor heeft . Een enquête kan thematisch worden ingezet of in samenhang met de risico-inventarisatie en -evaluatie.