Stop! Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

Wilt u de bewustwording in uw organisatie rond het gebruik van kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen onder uw medewerkers verhogen? Wilt u uw medewerkers betrekken bij het zoeken naar mogelijkheden om kankerverwekkende stoffen in uw werkproces te vervangen en de blootstelling te verminderen? Dan is deze workshop iets voor u.

Gezamenlijk bestuderen we de risico’s van de gebruikte kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen. Waar is er kans op blootstelling aan deze stoffen?  Op een interactieve manier wordt gekeken naar mogelijkheden om de blootstelling te verminderen volgens het STOP! model:

  • Substitutie: vervanging
  • Technische maatregelen
  • Organisatorische maatregelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Van te voren of aan de hand van een tussentijdse opdracht kunnen mogelijke alternatieven worden geinventariseerd. De docent is toxicoloog en kan de medewerkers begeleiden bij het zoeken naar en beoordelen van het alternatief.