Laboratorium en afval

labenafval

Laboratorium en Afval,  Ir. I. van  ’t Leven, 1997, Samsom H.D. Tjeenk Willink

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Het wettelijk kader
3 Afvalzorg: een hele organisatie
4 Afvalpreventie
5 Inzamelen
6 Praktijkervaringen en bijzondere gevallen
Bijlagen