Leren van chemische incidenten

Aan de hand van een of twee  praktijk incidenten wordt gekeken waar verbeterpunten zijn voor de samenwerking bij het optreden bij kleinschalige chemische incidenten. Door middel van een rollenspel verdiepen de deelnemers zich in elkaars rol. Aan de hand van de casus inventariseren de deelnemers gezamenlijk welke structurele  maatregelen kunnen worden genomen.