Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen

Wettelijk gezien moet voor alle risicovolle chemicaliĆ«n en voor elk proces een blootstellingsbeoordeling worden uitgevoerd om zo aan te tonen dat veilig wordt gewerkt. De inspectiedruk op deze wetgeving neemt toe, vooral ten aanzien van de blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadellijke stoffen. Hoe kan je op een praktische manier deze blootstellingsbeoordeling doen en aantonen dat de risico’s zijn beheerst?

Iris Advies biedt in-house begeleiding bij de hier te maken keuzes, aandachtspunten zijn: 
– verantwoord prioriteren, welke stoffen eerst? 
– direct beoordelen van stoffen met de hoogste prioriteit 
– toepassing blootstellingsbeoordelingstools waaronder de stoffenmanager 
– beoordeling van zuurkasten en lokale ventilatiesystemen 
– opstellen van veilige werkwijzen 

Een dag begeleiding kan u al een heel eind op weg helpen.