Fysieke belasting en ergonomie

Wilt u medewerkers bewust maken van de eigen mogelijkheden om door een andereĀ  werkwijze en werkhouding de kans op lichamelijke klachten te beperken? Wilt u uw medewerkers betrekken bij het zoeken naar mogelijkheden om de fysieke belasting verder te verminderen? Dan zijn deze cursussen en workshops misschien iets voor u.