Arbo- en milieumanagement

Veel organisaties hebben tegenwoordig een formeel danwel informeel arbo- en milieumanagementsysteem om alle arbo- en milieutaken te borgen en het inspelen op nieuwe wetgeving en andere ontwikkelingen te faciliteren.

Het inrichten, onderhouden en actualiseren van dergelijke arbo- en milieumanagementsystemen vraagt tijd en aandacht die intern niet altijd beschikbaar is. Iris Advies kan u daarbij ondersteunen.

Enkele activiteiten die Iris Advies in dit verband bijvoorbeeld heeft uitgevoerd zijn:

Bij het bouwen aan een geïntegreerde veiligheidscultuur kan ik ook door TNO ontwikkelde instrumenten inzetten of aanhaken op de ISO 45001 ‘Managementsysteem voor gezond en veilig werken’ .

Ik heb met name veel ervaring in laboratorium en research omgeving, Universiteiten en Universitair Medische Centra maar ben ook thuis in andere organisaties.