Efficienter inzetten van veiligheidsinstructies en procedures

Verschillende ontwikkelingen hebben ertoe bij gedragen dat de hoeveelheid voorschriften in veel bedrijven en organisaties voortdurend groeit. Wettelijke bepalingen op Arbo- en milieugebied geven aanleiding tot bedrijfsvoorschriften. Kwaliteitszorg heeft met zich mee gebracht dat de gang van zaken gedetailleerd is vastgelegd in procedures en voorschriften. En elk (bijna-)ongeval leidt meestal tot toevoeging van voorschriften die dergelijke ongevallen in de toekomst moeten voorkomen. Een wildgroei aan voorschriften maakt dat het geheel onleesbaarder wordt en een deel in de kast beland.

De nieuwe kwaliteitsnormen zoals  ISO 45001 waarvan eind 2017, begin 2018 de definitieve versie wordt uitgebracht,  eisen daarom veel minder op gebied van schriftelijke vastlegging en bieden meer ruimte voor het behalen van veiligheidsdoelen op een andere wijze. Een goed moment om de eigen procedures en instructies te herzien.

Wilt u uw instructies en procedures evalueren op nut en doeltreffendheid? Wilt u de effectiviteit van uw procedures en instructies verhogen?   Dan is deze workshop iets voor u.

Elementen van de workshop zijn:

  • de noodzaak van voorschriften: zijn andere middelen geschikter om het gewenste doel te bereiken?
  • verbeteren van de taakgerichtheid, de toegankelijkheid en de leesbaarheid
  • aandachtspunten voor anderstaligen en laaggeletterdheid
  • goede inbedding in de organisatie

De workshop kan incompany worden verzorgd waarbij met eigen procedures en instructies wordt gewerkt.

De workshop kan ook individueel worden gegeven in de vorm van een begeleidingstraject waarbij  interne procedures en instructies als casus worden genomen.