Biologische agentia

Wilt u de bewustwording over de blootstelling aan bacteriën, schimmels, virussen en andere biologische agentia op het werk vergroten? Wilt u uw medewerkers betrekken bij het zoeken naar maatregelen om de blootstelling aan deze ziekteverwekkende organismen te beperken? Dan zijn deze workshops mogelijk iets voor u.