Milieuzorg aan de LUW

IMG_20160902_112710Milieuzorg aan de LUW; suggesties en verbeteringen van uit de stofstromen papier en chemicaliĆ«n, Hillie Dillema, Iris van ’t Leven, Suzanne de Zoeten, Mieke van der Zijpp, 1991, Landbouwuniversiteit Wageningen.

Voor papier en chemicalien is gekeken hoe deze stofstromen zich door de universitaire organisatie bewegen. Er is gekeken naar inkoop, transport, gebruik en afvoer. Ook is gekeken naar de keuzes die vooraf gaan aan de inkoop in de ontwerfase van het onderzoek. Aan de hand van deze informatie is gezocht naar verbetermaatregelen op technisch en organisatorisch niveau. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Dienst Veiligheid en Milieu van de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Inhoud

1 Inleiding
2 De discussie rondom milieuzorg
3 Milieuzorg in de praktijk
4 De Landbouwuniversiteit
5 Onderzoeksopzet
6 Papier
7 Chemicalien
8 Discussie en aanbevelingen