Schrijven van veiligheidsinstructies

Te veel, slecht leesbare, niet goed gecommuniceerde veiligheidsinstructies zijn niet goed na te leven. In deze workshop gaan we oefenen met het schrijven van begrijpelijke veiligheidsinstructies . Ook kijken we naar de organisatorische implementatie ervan.

Eerst gaan we in op de keus: wel of geen voorschrift maken. Een zeer belangrijke keus omdat bureaucratie de veiligheid niet bevorderd. Een gedegen opleidingstraject in plaats van een procedure kan soms nuttiger zijn. Hiervoor is een checklist opgenomen.

Dan is het van belang dat het voorschrift of de instructie zijn doel bereikt:

  • Wat is het doel en wat betekent dat voor de te maken tekst?
  • Hoe kunnen taalkundige valkuilen worden vermeden?
  • Hoe kunnen visuele middelen worden ingezet?
  • Hoe kunnen voorschriften, instructies en procedures het beste worden geimplementeerd zodat voldoende draagvlak wordt verworven?