Medewerkersbetrokkenheid

De medewerker speelt een belangrijke rol in de ISO 45001.  
Leidinggevenden moeten (alle) medewerkers expliciet bij het beleid betrekken, dus niet alleen via de ondernemingsraad. Medewerkers kunnen alleen gelijkwaardig deelnemen als ze de bagage in huis hebben om mee te denken. Dat vraagt tijd, training en het beschikbaar stellen van middelen – dus eenvoudige toegang tot informatie over gezond en veilig werken.
Een taak voor het management is erop te letten of deze voorlichting goed aankomt en begrepen wordt. Taalbarrières zijn geen excuus, organisatorische barrières evenmin, dus geen HSE-overleg plannen op iemands vrije dag.
Dit overstijgt het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het is de bedoeling dat medewerkers actief worden uitgenodigd hun inbreng te geven. Dit vraagt om een gestructureerd opleidings- en trainingsprogramma.

Iris Advies biedt programma’s gericht op het betrekken van medewerkers en leidinggevenden.