Plan-do-check-act

De arbeidsomstandighedenwet vraagt van organisaties dat ze hun risico’s beoordelen en een plan van aanpak maken om de geconstateerde knelpunten op te lossen. Als de omstandigheden daarom vragen moet deze risico-inventarisatie en evaluatie worden herzien. De kunst is om dit niet alleen een ‘wettelijk moetje’ te laten zijn maar deze eis te gebruiken om daadwerkelijk een prettiger werkomgeving te creëren. 

De ISO 45001 biedt hiervoor de structuur met een evaluatie en verbetercyclus op management- én uitvoerend niveau. Daarbij kan goed worden aangehaakt op procedures die al vanuit het oogpunt van kwaliteitsmanagement zijn ingevoerd. Belangrijk daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor de oplossing in de lijn ligt en de uitvoering geverifieerd wordt. Voor organisaties die HSE nog niet structureel in de lijn hebben ingebed, valt hier veel winst te halen.

Iris Advies kan uw ondersteunen bij het implementeren en evalueren van verbetercycli op verschillende niveau’s:

  • Voortgang RI&E en plan van aanpak
  • Leren van ongevallen en incidenten
  • Veiligheidsrondgangen en audits
  • ISO 45001: verbetercyclus op strategisch en operationeel niveau.
  • Thematisch