Privacy verklaring

Privacybeleid Iris Advies

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt.  Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet zonder overleg doorgeven aan derde partijen;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van het bovenstaande contact op wilt nemen kan je mailen of bellen met Mw. I. van ‘t Leven
0264430353
[email protected]
Iris Advies
Deurnestraat 127
6843 PP Arnhem

Het doel van de gegevensvastlegging

Iris Advies registreert geen gegevens via de website. Iris Advies registreert alleen persoonsgegeven als dat nodig is voor een adviestraject of een cursus, dit in overeenstemming met de klant.

De volgende gegevens worden verzameld

Er worden geen persoonsgegevens verzameld tenzij dat voor de communicatie noodzakelijk is.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Delen van gegevens

 • Er worden geen persoonsgegevens gedeeld ten behoeve van marketingdoeleinden.
 • Persoonsgegevens worden niet publiek gedeeld.
 • In adviestrajecten worden gegevens gedeeld binnen een vooraf afgesproken samenwerkingsverband.
 • Wettelijke instanties zoals de belastingdienst hebben recht op inzage van de administratie.

Bewaartermijn

 • Persoonsgegevens van contactpersonen worden bewaard tot de betreffende persoon expliciet aangeeft dat de functie is beeindigd of dat hij of zij uitgeschreven wil worden.
 • Overige persoonsgegevens worden verwijderd na afloop van de activiteit waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Persoonsinformatie op papier wordt geshredderd voor verwijdering.

Rechten

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien een individueel dossier is opgebouwd kunt u dat opvragen. U heft het recht de door u verleende toestemming voor het noteren van prive informatie in te trekken. Indien u van mening bent dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met uw informatie heeft u het recht om een klacht in te dienen. Voor al deze zaken kunt u terecht via het mailadres [email protected].

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Iris Advies. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.