OR Praktijk OR en arbo en milieucommunicatie

orpraktijkarboenmilieucommunicatie      vgwmvoorlichting

OR Praktijk OR en arbo- en milieucommunicatie,  2010
Praktijkcahier VGWM 84 Arbo- en milieuvoorschriften, 2009
Fred van Dam en Iris van ’t Leven, Kluwer, Alphen aan den Rijn

Aan arbo- en milieuvoorlichting en communicatie worden wettelijke eisen gesteld. Communicatie is een complex proces en gedragsverandering al helemaal.
Ongericht verspreiden van informatie en verzorgen van voorlichting heeft daarom weinig tot geen effect.  Dit boek legt uit op welke manier arbo- en milieucommunicatie efficiënter kan worden ingezet om het beoogde draagvlak te creëren. Het boek vormt de basis voor de training Arbo- en milieuvoorlichting voor preventiemedewerkers en arbo- en milieucontactpersonen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Wettelijke achtergrond
3. Modellen voor communicatie
4. Theorieën over de inzet van media
5. Schriftelijke arbo- en milieucommunicatie
6. Communicatie en arbo- en milieumanagement
7. Gestructureerd aanbieden van arbo- en milieu-informatie binnen de organisatie
8. Gedrags- en cultuurveranderingsprogramma’s

Referenties
Bijlagen