Arbo- en milieuvoorlichting

De Arbowet verplicht organisaties om medewerkers voor te lichten over de risico’s binnen de organisatie. Deze workshop ondersteund preventiemedewerkers en arbo- en milieucontactpersonen bij het planmatig opzetten van deze voorlichting.

Belangrijke doel daarbij is dat alle medewerkers over de voor hun relevante risico’s worden voorgelicht maar niet worden overvoerd met informatie.

Elementen van de training zijn:

  • planmatig opzetten van voorlichting
  • keuze van doelgroepen
  • afstemmen van voorlichtingsmateriaal op de doelgroep
  • randvoorwaarden voor een goede uitvoer
  • gedrag en gedragsverandering:  sociale, technische en organisatorische barrieres
  • oefeningen waarmee het geleerde in praktijk wordt gebracht

De training kan incompany worden aangeboden waarbij de betrokkenen gezamenlijk doelgroepen formuleren en een voorlichtinsplan maken.

De training kan ook individueel worden gevolgd in de vorm van een begeleidingstraject waarbij een voorlichtingsplan wordt geformuleerd en voorlichtingsmateriaal wordt ontwikkeld.