Veilig werken met biologische agentia

Werkt u met biologische agentia? Ziekteverwekkende bacterien, virussen, schimmel, parasieten? Dan is deze cursus mogelijk iets voor u.

In de cursus wordt ingegaan op de wettelijke verplichtingen rond het veilig werken met biologische agentia. Er wordt op een praktische wijze aan de slag gegaan met:

  • Wettelijke achtergronden
  • Opzoekenen interpreteren van informatie over de biologische agentia
  • Beoordelen van risico’s
  • Het nemen van maatregelen volgens de biologische arbeidshygienische strategie
    • Hygiene, desinfectie, afzuiging
  • Beleid formuleren rond risicogroepen
  • Omgaan met kleine incidenten

Deze  cursus wordt in-company verzorgd en via open inschrijving in samenwerking met Avans+ .