Ergocoach laboratoriumwerk

In deze cursus worden personen die een sleutelrol gaan vervullen met betrekking tot preventie van fysieke klachten bij laboratoriumwerk voorbereid op hun taak. De cursus omvat de volgende elementen:

  • Inhoudelijk overzicht van de problematiek rond fysieke klachten en ergonomie bij laboratoriumwerk
  • Inventariseren van interne knelpunten
  • Opzetten van een voorlichtingsplan
  • Opstellen van beleid rond de aanschaf en vervanging van meubilair
  • Opstellen van beleid rond werkorganisatie
  • Beleid inzake inschakelen van externe deskundigheid bij lichamelijke klachten

Doelgroep : Personen die het interne beleid rond fysieke belasting in laboratoria vorm moeten geven (preventiemedewerkers, arbocontactpersonen, personeelsfunctionarissen, ergocoaches)
Doel : De deelnemer kan na het doorlopen van de training zelfstandig medewerkers voorlichten en een plan van aanpak voor preventie van fysieke belasting in laboratoria opstellen.

Duur : 2 dagen