Veiligheidscultuur

Veiligheids- en arbobeleid valt of staat met een goede acceptatie van veiligheids en gezondheidsmaatregelen in de organisatie.

Ik ondersteun bedrijven bij het afstemmen van maatregelen op de interne situatie. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • het gezamenlijk met medewerkers aanpassen van niet goed werkende veiligheidsinstructies.
  • op alle niveau’s in de veiligheidsorganisatie kijken of er de juiste aandacht is voor de verbetercyclus plan-do-check act.
  • nadere analyse van  hardnekkige knelpunten.
  • optimaliseren van de interne veiligheidscommunicatie.

Ik ondersteun bedrijven met het maken van voorlichtings- en communicatieplannen gericht op arbeidsomstandigheden en help ook bij de uitvoering daarvan.

Afhankelijk van de interne veiligheidscultuur is een andere set instrumenten effectief. In dit kader heb ik een kennisoverdrachtstraject  bij TNO gevolgd rond veiligheidscultuur en kan ik ook de door TNO ontwikkelde instrumenten inzetten.  Mijn kracht ligt met name bij de volgende instrumenten:

  • Leren van incidenten: een effectmeting op basis van de ongevalsregistratie waarmee getalsmatig inzichtelijk wordt gemaakt hoe goed de plan-do-check-act-cyclus wordt doorlopen na melding.
  • De focusgroep: waarbij naar aanleiding van een incident de achterliggende oorzaken worden besproken met sleutelfiguren.
  • Ketensimulatie: een begeleide discussie/rollenspel waarbij de belanghebbende partners samen praten over een herkenbare onveilige situatie die ontstaat door samenwerkingsproblemen tussen afdelingen of in een keten van bedrijven.