Opstellen van arbo- en milieuvoorschriften, -instructies en -procedures

Het themacahier biedt een praktisch handvat voor het schrijven van arbo- en milieuvoorschriften, -instructies en -procedures.

Eerst is er de keus: wel of geen voorschrift maken. Een zeer belangrijke keus omdat bureaucratie de veiligheid niet bevorderd. Een gedegen opleidingstraject in plaats van een procedure kan soms nuttiger zijn. Hiervoor is een checklist opgenomen.

Dan is het van belang dat het voorschrift of de instructie zijn doel bereikt:

  • Wat is het doel en wat betekent dat voor de te maken tekst?
  • Hoe kunnen taalkundige valkuilen worden vermeden?
  • Hoe kunnen visuele middelen worden ingezet?
  • Hoe kunnen voorschriften, instructies en procedures het beste worden geimplementeerd zodat voldoende draagvlak wordt verworven?

Tot slot is het van belang dat de voorschriften en procedures goed in de arbo- en milieu-organisatie worden ingebed, goed worden beheerd en regelmatig worden geevalueerd.