Publicaties

werkplekenwerkhouding   Omslag_Veiligheid en milieu in laboratoria_2016_v5.indd         veiligheidinhetlaboratoriumkramers

  kamlab1 (Medium)         labenafval    

orpraktijkarboenmilieucommunicatie             vgwmvoorlichting     vgwmpraktijkcahier

         

Artikelen

Serie artikelen Labinsights 2018-2019

Arbocommunicatie en gedragstheorieën, NVVA-congres, 2010

Laboratorium Magazine 2005/2007

 • Energievreters in het lab
 • Ergonomie: budgetteren + vooruitdenken
 • Arbobeleid: must of lust?
 • KAM geen makkie

Labriefing 2004- 2006:

 • Energiebesparing in laboratoria, 2006
 • Een klacht: een kans of bedreiging, 2006
 • Veiligheidsgedrag en risicoperceptie 2006 
 • Is uw arbobeleid nog actueel, 2006
 • Vormgeving van continue verbetering conform 1SO 17025, 2006
 •  Reïntegratie van medewerkers met_RSI-klachten, 2005
 • Per 1 juli wijzigt de arbeidsomstandighedenwet, 2005
 • Lichamelijke klachten door labwerkzaamheden, 2004
 • Preventie van lichamelijke klachten bij microscopie, 2004
 • RSI_bij_pipetteren, 2004
 • Overzicht van alle voor laboratoria relevante wetten, 2000

Beeldschermwerk: Tips voor een goede werkhouding en werkwijze, I. van ’t Leven, Iris Advies, Arnhem, herziene versie 2005

Ergonomische hulpmiddelen bij RSI, Het voorkomen van RSI en het gebruik van ergonomische hulpmiddelen, 2002, Tijdschrift voor Ergonomie

Arbo, kwaliteit en milieu moeilijk uit elkaar te halen, 1997, Laboratorium Praktijk

Kwaliteit, arbo- en milieuzorg voor ziekenhuisanalisten, verslag van een workshop, 1997

Zwangeren hebben vooral behoefte aan rustruimtes, 1996, Maandblad voor Arbeidsomstandigheden

Structurele aanpak van seksuele intimidatie op het werk kan afgedwongen worden via de arbowet,1994, Vrouwennetwerkkrant, Rijksuniversiteit Leiden

Bijdragen aan handboeken

 • Arbojaarboek, Hoofdstuk 28 Laboratoria, 2018
 • Praktijkgids Arbeidsveiligheid, Hoofdstuk Laboratoria, 2016
 • Handboek VGWM; pratijkhandleiding voor ondernemingsraden en VGWM-commissies, Kluwer,
  • Praktijkcahier VGWM Arbo- en milieucommunicatie, 2010
  • Praktijkcahier VGWM Opstellen van arbo- en milieuvoorschriften, -instructies en -procedures, 2009
 • Handboek Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg in het laboratorium, eindredactie van  1997-2005 en co-auteur van diverse hoofdstukken
 • Handboek voor de Arbo en milieucoordinator, Kluwer
  • Opstellen van arbo- en milieuvoorschriften, -instructies en -procedures, 2007
  • Integratie van managementsystemen, 2007
  • Energieverbruik in laboratoria,  2007
  • Reïntegratie van medewerkers met RSI-klachten, 2006
  • Het inzamelen van afval, 2002
 • Het Groot Arbowerk,  Kluwer Integratie van kwaliteit, arbo en milieumanagementsystemen, 2002